Na úvodní stránku  Klingonština

b


bachHa' sl slang udělat chybu
baghneQ pj lžíce
bahgol pj jídlo
baHjan pj odpalovací zařízení
baj sl vydělávat (si)
bal pj láhev
bang pj láska · adj milovaný
baq sl přerušit, přestat
baQa' zvol nadávka baQa'!
batlh adv čestně
batlhHa' adv bezectně, hanebně
be'etor vl jm B'Etor – jedna za sester Durasových
be'Hom pj děvče, dívka, holka
be'joy' pj ritualizované mučení ženou
be'nal pj manželka
beb pj střecha
begh pj vychylovače
bej adj slang jasný, jednoznačný, jistý, přesný HIvrup 'e' vIbej
belHa' adj znelíbený
bep pj muka, utrpení · sl stěžovat si
beq pj 1) člen posádky 2) posádka
bey' pj slavnostní přehlídka
bI'rel tlharghDuj pj strážní člun třídy B'Rel typ Dravce
bIng pj oblast dole
bIQ pj voda
bIQ bal pj vodní džbánek
bIQSIp pj vodík
bIQSIp 'ugh pj izotop deutérium
bIr adj chladný, studený
bIreqtal pj rituál brek'tal – ceremoniál, při kterém vrah hlavy Domu (Dům = rodina, klan, rod) přibírá její pozici
bIv sl porušit např. zákon
bo'DIj pj 1) dvůr 2) soud
bogh adj rozený
bol sl slintat
bom pj chorál, liturgický zpěv, skandování
bom sl skandovat, zpívat, zpívat liturgické zpěvy, zpívat žalmy
bom mu' pj slova písně, text písně
bong adv náhodně
boq pj 1) aliance, koalice, spojenectví 2) blok, seskupení 3) tavení, fúze
boq ru' pj koalice
boQ pj pomoc · sl pomáhat
boQDu' pj pobočník
bortaS pj odplata, pomsta
bortaS DIb pj Právo msty
boS sl sbírat
bot sl blokovat, zatarasit
botlh pj centrum, střed
buS sl soustředit se na něco, zaměřit se na něco
butlh pj špína pod nehty
buv pj klasifikace, třídění · sl klasifikovat, třídit, označit za tajné


ch


cha' čísl dva
cha' sl vystavovat
cha' sl zobrazit
cha'DIch pj poradce
cha'Hu' pj předvčerejšek
cha'leS pj pozítří
cha'puj pj dilithium
cha'pujqut pj dilithiový krystal
chab pj knedlík
chaDvay' pj Hertz jednotka frekvence
chagh sl klesnout, opustit, spadnout, ukápnout, upustit
chaj pj blízká přítelkyně ženy
chal pj obloha
chalDep pj pták
chang'eng pj pár ve smyslu dva
chap pj hřbet ruky
chargh sl dobýt, podmanit si
charghwI' pj dobyvatel
chatlh pj slang hloupost
chav pj úspěch · sl dosáhnout
chaw' pj povolení · sl dovolit
che' sl panovat, řídit, vést, vládnout
che'ron pj bitevní pole
cheb pj váhová jednotka zhruba 2,25 kg
chech adj opilý
cheH pj defekt, porucha, vada
chel sl přidat
chelwI' pj slang účetní
chen sl posílit, vytvořit, zastavět
chenmoH sl vytvořit
chenmoHwI' pj stvořitel
cheSvel pj kabát, plášť místní termín
chevwI' tlhoy' pj zeď rozdělující území např. Berlínská zeď
chID sl přijmout, přiznat
chIm adj opuštěný
chIp sl stříhat
chob pj chodba
chob'a' pj hlavní chodba
choH sl editovat, změnit
choHwI' pj editor, redaktor
chol sl nastávat
chom pj barman
chon pj hon, lov · sl lovit
chong adj slang opatrný
chop sl kousnout, štípnout, uštknout
choq sl chránit
choQ pj paluba na lodi
chor pj 1) břicho 2) místní termín keramický hrnec s plochým dnem
chor bargh pj místní termín keramický hrnec s plochým dnem
chorgh čísl osm
choS sl dezertovat
chov sl hodnotit
chu' sl aktivovat
chung sl akcelerovat, zrychlovat
chuq pj odstup, vzdálenost
chuq'a' pj dlouhý dosah


Úvodní stránka