Na úvodní stránku

Kdo jsou Klingoni

Klingonská rasa

Xenobiologický popis: Klingoni jsou humanoidi s DNA kompatibilní s lidskou. Vyznačují se silným a svalnatým tělem, tmavši pokožkou, velkou silou a odolností. Zvláštním znakem Klingonů jsou kostnaté výrůstky na jejich čelech. Jejich tvar se částečně dědí a pro každého Klingona jsou unikátní a v tomto směru je možno je považovat za ekvivalent lidských otisků prstů. Stavba klingonského těla je přizpůsobena jak podmínkám na jejich domovské planetě Qo'noS, tak jejich životnímu stylu – Klingoni jsou totiž především válečníci. Většina jejich tělních orgánů má ještě zálohu (23 párů žeber, srdce s osmi komorami, dvojitá měkká plena mozková, dvoje játra,...). Toto orgánové uspořádání se nazývá brak'lul. Klingonští muži se dožívají průměrného věku 129, ženy 136 let.

Životní styl: V klingonské kultuře se nejvíce oceňuje osobní síla, schopnost boje a odvaha. Už od dětství se Klingon učí zacházení se zbraní. Hlavně s chladnými zbraněmi, protože palné zbraně považují svým způsobem za zbabělé. Klingon se stává válečníkem, když dokáže v ruce udržet ostří. Oblíbenými zbraněmi jsou betleH (ve federálním standardu bat'telh nebo bat'leth), meqleH (krátký meč, označovaný také jako Meč rozumu). Klingoni se také cvičí v bojovém umění moQbara' (ve federálním standardu Mok'bara).

Klingonská víra

Základním kamenem klingonské víry je příběh Velkého Kahlesse Nezapomenutelného.

Mytologická místa trestu nebo odměny

Klingoni věří, že po smrti jsou buď odměněni nebo potrestáni, záleží na jejich chování za života - zda byli "hodní" nebo "zlí". V případě Klingonů spíš čestní nebo nečestní.

Sto-Vo-Kor: Je to mytologické místo, kam po smrti přijdou všichni Klingoni, kteří žili a zemřeli čestně. Zde pak přebývají s velkým Kahlessem Nezapomenutelným.

ghe'tor: (f.s. Gre'thor) Je to místo v klingonské mytologii, kam po smrti přicházejí nečestní. Je střeženo mýtickou stvůrou zvanou veqlargh (f.s. Fek'lhr). Gre'thor může být srovnáváno s křesťanským peklem, ale Klingoni nikdy nepřiznali podobnost.

Klingonské zvyky

Klingonský rituál smrti (Heghtay): Klingonský rituál smrti je obřad prováděný Klingony po smrti přítele. Oči padlého válečníka jsou drženy otevřené, zatímco ostatní válečníci vydají mocné zavytí. Podle klingonské víry toto zavytí varuje ostatní mrtvé, že přichází klingonský válečník.

Obřad Hegh'bat: Tento obřad je rituální sebevraždou. Klingonská tradice říká, že pokud už není Klingon schopen postavit se nepříteli, má zvolit Hegh'bat a odejít z tohoto světa. Podle tradice má nejstarší syn nebo věrný přítel válečníka přinést rituální nůž, který si válečník vrazí do hrudi. Syn nebo přítal pak nůž vyjme a otře ho do svého rukávu.

Rituál následnictví: Rituál, během něhož je vybírán nový vůdce klingonské Nejvyšší rady. Rituál nejprve vyžaduje provést rituál Sonchi (viz. dále). Poté rozhodce následnictví vybere vyzyvatele. Dva nejsilnější vyzyvatelé se střetnou v boji o právo vést Nejvyšší radu.

Obřad SonchIy: Tento obřad formálně potvrzuje smrt vůdce před tím, než je zvolen jeho nástupce. Rituál spočívá v dotýkání se těla zemřelého klingonskými tyčemi bolesti a verbálním vyzývání.

Obřad Doba vzestupu: (někdy také označovaný jako Rituál průchodu) symbolizuje dosažení nové úrovně dochovna klingonského válečníka. Nejprve Vzestupující pronese: "DaHjaj SuvwI'e' jiH. tIgwIj Sa'angNIS. Iw bIQtIq jIjaH."Dnes jsem válečníkem. Musím ukázat své srdce. Cestuji řekou z krve. Pak Vzestupující prochází mezi dvěma řadami válečníků, kteří ho/jí vystavují účinkům tyčí bolesti. Očekává se, že Vzestupující díky účinkům extremního stresu vyjádří nejhlubší pocity. Obřad může být opakován, když válečník dosáhne dospělosti. Taktéž lze ceremoniál opakovat při výročí první Doby vzestupu.

Rituál výzvy: Když je klingonský válečník obviněn Radou, má právo jí vyzvat. Musí Radě předložit důkazy a ta pak vynese rozsudek. Během výzvy si obviněný přizvává cha'Dich (druhého), který při něm během výzvy či soudu stojí (také ho chrání, protože obviněný nemá během rituálu právo bojovat). Výsledkem výzvy může být zproštění viny, zneuctění nebo dokonce smrt.

Zneuctění: Obřadné zostuzení Klingona. Pokud jednotlivec přijme zneuctění, je s ním jednáno, jako by neexistoval. Jednotlivci ztrácejí svou čest a rody jsou na sedm let v hanbě.

Tradice mužství: Mladý Klingon je považován za muže ode dne, kdy dokáže poprvé držet ostří.

R'uustai: Při obřadu R'uustai jsou dva jedinci spojeni sourozeneckým poutem.

Namlouvací rituály:

Klingonská říše

Znak:
Umístění: Beta kvadrant
Počet obyvatel: přibližně 500 miliard
Národnostní složení: přibližně 47% Klingoni, zbytek podrobené rasy
Jazyk: hlavně klingonština (množství dialektů)
Státní zřízení: konstituční monarchie
Panovník: císař (v období od založení Říše do roku 2069 měl císař i výkonnou moc. Od roku 2069 do HD 46852.2 neměla Říše císaře. Od HD 46852.2 panuje opět císař, ovšem pouze formálně, výkonná moc zůstáva v rukou Nejvyšší rady).
Výkonná moc: Kancléř (předseda Klingonské nejvyšší rady) a Klingonská nejvyšší rada
Zákonodárná moc: Klingonská nejvyšší rada
Soudní moc: Nejvyšší soud
Obrana: Klingonské obranné síly, Klingonská flotila hlubokého vesmíru


Na úvodní stránku