Na úvodní stránku

Klingonská flotila * tlhIngan yo'

Zatímco primárním účelem lodí Spojené Federace Planet je průzkum (pokud vynecháme eskortní plavidla tříd Defiant, Steamrunner a Sabre), u lodí Klingonské říše to je boj. Klingonská nátura už je taková, takže zatímco se lodě Federace předhánějí, kolik senzorů mají na palubě, klingonská plavidla se perou o to, které z nich má na palubě víc fázových disruptorů, torpédometů a dalších smrtících zařízení.

Názvy všech tříd lodí jsou ve Star Treku uváděny v tzv. přetlumočené formě. V praxi to znamená, že například qItI'nga' (kchitiinga) je tedy do federálního standardu přetlumočena jako K'Tinga. Totéž platí i pro velkou většinu původně klingonských slov používaných ve federálním standardu (např. betleH = bat'leth nebo bat'telh).

Podobně jako mají lodě Federace před svým jménem známé USS, lodě Říše mohou mít buď IKS nebo IKC.

ZkratkaAnglickyČesky
IKSImperial Klingon ShipLoď Klingonské říše
IKCImperial Klingon CruiserKřižník Klingonské říše

Podle některých informací snad byly lodě označovány i jako Imperial Klingon Vessel (Plavidlo Klingonské říše), ale tyto informace se mi zatím nepodařilo potvrdit.

Na následujícím obrázku můžete vidět lodě hlavních tříd v měřítku (bez Negh'var).

Lodě K.O.S. v měřítku

Třída D-7 - útočný křižník

Třída D-7

Poprvé spatřena: 2268
Délka: 228 metrů
Maximální rychlost: Warp 6
Info: Bitevní křižník třídy D-7 byly masově nasazeny na začátku druhé poloviny 23. století a v aktivní službě se udržely více než 60 let. Lodě této třídy (vlastně všechny klingonské lodě) nejsou navrženy tak, aby posádce poskytly pohodlí, ale jsou schopny nést stovky klingonských vojáků. Třída D-7 byla první, u které se standardizoval tradiční ptačí vzhled. Podle dnešních měřítek nebyla příliš rychlá, dosáhla maximálně Warp 6, i ve své době nebyla nejrychlejší lodí v kvadrantu, ale její hlavní výhodou byla dobrá výzbroj a manévrovatelnost. Má mnoho disruptorových věží, ale slabinou je poze jeden torpédomet, umístěný v hlavové části. V současnosti jsou lodě D-7 k vidění jen zřídka a jsou používány pouze jako cvičná plavidla. Některá plavidla byla po roce 2268 vybavena maskovacím zařízením, které bylo od Romulanů získáno výměnou právě za specifikace křižníků D-7.


Třída K'Tinga - útočný křižník

Třída K'Tinga

Klingonský název: qItI'nga'
Poprvé spatřena: 2270
Délka: 214 metrů
Maximální rychlost: Warp 7.8
Info: Třída K'Tinga vychází ze stejného návrhu jako D-7, ale většina dílů byla modernizována. Plavidla třídy K'Tinga byla široce používána, jedno bylo dokonce vlajkovou lodí kancléře Gorkona. Byla pomalu vytlačena plavidly typu Dravec, ale v dnešních dnech se s nimi stále můžeme setkat. Křižník je vybaven šesti disruptorovými věžemi a dvěma torpédomety (jeden přední a jeden zadní). Křižník také používá silné štíty a maskovací zařízení (jakožto počínaje touto třídou i ostatní klingonská plavidla).


Série "Bird of Prey - Dravec"

Série Bird of Prey - Dravec

Sérii Dravec můžeme rozdělit do dvou tříd - B'Rel a K'Vort. Z vnějšku jsou obě lodě totožné, liší se pouze velikostí, motory a počtem členů posádky. Společným znakem obou tříd je též polohovatelnost křídel. Při normálním letu jsou rovná, při útoku skloněná dolů a při přistání zvednutá nahoru (pouze B'Rel).

Třída B'Rel - průzkumné a útočné plavidlo

Klingonský název: bI'rel
Poprvé spatřena: 2285
Délka: 109 metrů
Maximální rychlost: Warp 8.2
Info: Třída B'Rel jsou nejmenší plavidla Klingonské flotily, meří pouze 109 metrů. Mnohem častěji jsou tyto lodě ne-Klingony podle ptačího designu nazývány Dravec (Bird of Prey).Loď je relativně rychlá a vysoce pohyblivá. Je vybavena dvěma standardními disruptory a hlavním torpédometem v hlavové části. V boji by tato třída příliš neobstála. Její opravdovou výhodou je maskovací zařízení, které umožňuje přiblížení k cíli, aniž by byla loď detekována. Naneštěstí při použití maskovacího zařízení nelze střílet, takže je pro velitele lodí riskantní se odmaskovat, protože obvykle nějakou dobu trvá plně nabít zbraně. Lodě této třídy jsou také jako jediné v Klingonské flotile schopny přistát na planetě. Obvyklá posádka čítá 10 - 12 členů.
Roku 2293 se objevuje prototyp Dravce, který je schopen střílet i při maskování, je však zničen. O další budoucnosti tohoto projektu mi není nic známo.

Třída K'Vort - útočné plavidlo

Klingonský název: qIvo'rIt
Poprvé spatřena: 2295
Délka: asi 160 metrů
Maximální rychlost: Warp 9.6
Info: Třída K'Vort je vnějškem identická s třídou B'Rel (samozřejmě kromě velikosti). Loď je vysoce automatizovaná a vyžaduje posádku jen asi 30 mužů. Stejně jako B'Rel, má i K'Vort jen tři zbraně - dva fázové disruptory a torpédomet. Disruptorové kanóny jsou primární výzbrojí a to z nich spolu s vysokou manévrovací schopností činí velmi nebezpečné zbraně. Větší velikost také umožňuje použití zlepšeného pohonného systému, který umožňuje překročit Warp 9. Lodě třídy K'Vort sloužily po generace, protože jsou velice univerzální a není pochyb, že budou sloužit i generacím následujícím.


Třída Vor'cha - útočný křižník

Třída Vor'cha

Poprvé spatřena: 2367
Délka: 482 metrů
Maximální rychlost: Warp 9.7
Info: V době svého nasazení byly křižníky třídy Vor'cha nejsilnějšími klingonskými plavidly. Je také nutno připomenout, že to jsou první plavidla, která spojují prvky klingonského a federálního designu. Když byla podepsána mírová smlouva, federální týmy pomohly Klingonům vytvořit plavidlo, které by nahradilo zastarávající křižníky třídy K'Vort. Výsledkem je třída Vor'cha. Loď je vytvořena tak, aby mohla připojit přední modul, který je specifický podle mise. Ve většině případů jsou plavidla vybavena masivním disruptorovým kanónem schopným obrovské ničivé síly. Modul může být oddělen a nahrazen jiným, určeným pro jiný druh mise. Toto je podobné designu, který lze najít u federálních lodí tříd Miranda a Nebula. Ačkoliv již jsou zastíněny loděmi třídy Negh'var, jsou stále nasazeny a tvoří páteř Klingonských obranných sil.


Třída Negh'var - útočný křižník

Třída Neg'var

Poprvé spatřena: 2372
Délka: 685,8 metrů
Maximální rychlost: Warp 9.8
Info: Třída Negh'var jsou největší plavidla, která kdy Klingoni vytvořili a v současné době je v aktivní službě u Klingonské flotily pouze jedno, vlajková loď kancléře Gowrona - IKS Kahless. Jednoduše nejsilnější v Klingonské flotile, tahle loď hraje prim. Její primární zbraní je fázový disruptorový kanón na předku lodě. Protože křižník velikosti Negh'var těžko otočí na pětníku, používá se přední disruptorový kanón pro planetární bombardování a likvidaci planetárních obranných systémů. Tento kanón je poprvé použit na hvězdné lodi. Předtím se používal pouze jako součást planetráních obranných systémů. Loď má také mnoho disruptorových věží a generuje neuvěřitelně silné štíty. Přesto je velikost lodě třídy Negh'var i její nevýhodou - v boji s malými plavidly nejsou disruptorové věže schopny nepřítele dostatečně zaměřit, pokud je blízko trupu. Protože by však škoda způsobená takovými plavidly byla minimální, není zapotřebí přebudovávat zbraňové systémy.
Neověřené informace:


Na úvodní stránku